Wednesday, February 4, 2009

:: NETWORK SECURITY ::

..ALAMAT IP (internet protocol address)..

 • No. unik yang digunakan sebagai pengenalan dan untuk berkomunikasi antara satu sama lain dalam satu rangkaian komputer yang guna piawaian Protokol Internet (IP)

ip class A : 0 - 126

ip class B : 128 - 191

ip class C : 192 - 223

ip reserve : 127

INGAT!!


Nombor IP declare to 4 octet

x . x . x . x (cth:192.168.1.0)


..TCP / IP..


Apa itu Broadcast?

 • Semua terima
 • Mesejnya boleh diabaikan
 • Tidak selamat

Apa itu Multicast?

 • Limited
 • Untuk network ke network mesti guna multicast
 • Banyak pakai 'router'
 • Selamat


DNS (Domain Name System)

 • Merupakan sistem yang menyimpan maklumat mengenai nama hos dan nama domain di jaringan, seperti di Internet
 • Ia memberikan alamat IP bagi setiap nama hos, dan senarai pelayan penukaran mel ( mail exchange server ) yang menerima mel bagi setiap domain.
 • Penting bagi Internet, kerana perkakasan memerlukan alamat IP untuk melaksanakan penghalaan ( routing ), tetapi manusia menggunakan nama hos dan nama domain, sebagai contoh dalam Penentu Sumber Seragam ( Uniform Resource Locator ) URL dan alamat e-mail.

URL : http://www.yahoo.com

Domain Name : yahoo.com

Protocol : http:// (diguna untuk akses laman web ini)

Subdomain : www